ZNÁZORŇUJÍCÍ A TECHNOLOGICKÉ SIMULACE

Rádi pro Vás vytvoříme počítačovou simulaci převedenou do videa či animace jakéhokoliv mechanického, technického, výrobního, zpracovatelského i chemického procesu i účelu. Od jednoduché postupové simulace po simulaci s reálnými fyzikálními procesy a funkcemi. Samozřejmostí není jen animace, ale principy jsme schopni převést do aplikace a programu. Parametry jako například tlaky, gravitace, vítr, fyzika částic, působení teplot, dynamika hmot a další jsou samozřejmostí.

Znázorňující simulace počítačovou animací může být určena pro názornost technických postupů, ale je také ideálním použití pro animované návody, simulace či postupové znázornění v animaci, vysvětlení funkčnosti a mechaniky. 


Jsme připraveni vytvořit reálné funkční modely pro technologické zpracování, strojírenský design i automobilový a letecký průmysl.

Můžeme dále definovat možnosti a systémy technologií, také simulovat možnosti chyb a kolizí na reálném podkladu, efektně doplnit animací s uměleckým zpracováním do výsledné formy. Výslednou animaci lze použít jako prezentaci případně jsme schopni nabídnout i funkční 3D model pro webové rozhraní s možností manipulace a otáčení. 

Simulace není jen pro vrcholové produkty a projekty průmyslu, nabízíme a realizujeme ilustrativní simulace/animace pro názornost nějaké události, automobilové nehody, zpravodajské znázornění, pád či rozlomení letadla, pohyby větru, vlaková neštěstí a vše co znáte z běžné grafiky televizních zpravodajství a internetových zpravodajských portálů.