FACEBOOK HRY, INTERNETOVÉ HRY

S cílem masivnější propagace Vašich služeb, zboží, ale také rozšíření a získání fanoušků vyrábíme facebookové hry a aplikace. Facebook je masivní nástroj a dnes se každé podnikání bez Facebook těžko obejde. Základem je zájem lidí o příspěvky a ideálním marketingovým nebo obchodním artiklem je právě vytvořená aplikace nebo hra na Facebook, která tyto fanoušky přivede a osloví.


Kromě čistě marketingového a propagačního smyslu vyrobené facebookové hry či aplikace je i možnost výnosu a zisku na mikroplatbách či příjmu z Facebook reklam.

Představte Vašim zákazníkům svůj profil, stránku na Facebook a k tomu zábavnou aplikaci s možností sdílení, pozvání přátel a dalšími postupy pro získání široké základny fanoušků vašeho Facebook.

Ovládáme nástroje a postupy pro motivaci návštěvníků pro samotné šíření hry či aplikace, klubové funkcionality, podporu prodejnosti e-shopu, benefity, věrnostní ocenění, soutěže o věcné ceny, multilevel marketing, affiliate apod.Kromě zábavy mohou vytvořené aplikace na Facebook nabízet užitečné informace. Například propočty různých variant spoření, bankovních poplatků, úspory energie, tepelných úspor a tím i nabízet konkrétní služby klientům. Mohou být vytvořeny pro Facebook různé kalkulátory, konfigurátory a propočtové aplikace.

Nejsilnějším potenciálem Facebooku jsou i jeho analytické nástroje včetně možnosti práce s fanoušky, odměňování a to také v mobilních hrách. Standardně implementujeme Facebook SDK do všech našich projektů aktivní pozvání a šíření mezi fanoušky. Tím dosahujete i automatickému přílivu nových hráčů.